rozszerzona przestrzeń interpretacji

by rekombinacje